Algemeen

Radicalisering is het actief nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar zijn voor de democratische rechtsorde. Extremisme is de laatste fase van het radicaliseringproces, waarin kan worden overgegaan op terroristische handelingen.

Door radicalisering vroegtijdig te herkennen, kun je voorkomen dat het ontaardt in extremisme. De oorzaak van radicalisering ligt niet in de religie, maak vaak liggen er dieperliggende psychologische oorzaken aan ten grondslag. Het is daarom belangrijker om radicalisering los te trekken van religie en je te richten op de kern van het probleem: de kwetsbare groep mensen die worstelen met een meervoudige problematiek. Op het moment dat er niet op tijd de juiste hulp geboden wordt, is het risico op radicalisering groter.

Maxxecure biedt een workshop of actualiteiten briefing op maat aan, waarin uw specifieke vraag uitgebreid wordt besproken en oplossingen worden aangedragen om radicalisering te voorkomen.

Wil je meer weten over radicalisering? Neem gerust contact op.