Waarom een Quickscan?

Een Quickscan fungeert als een nulmeting een geeft u een goed inzicht in de risico’s van uw locatie en het gedrag van medewerkers. Om de volgende stap te maken in veilig werken biedt Maxxecure vervolgens ondersteuning bij de daar uit voorkomende behoeftes zoals procedures, protocollen, coaching en training.

Maxxecure is werkzaam in diverse branches zoals:

  • Overheid en gemeenten
  • Retail
  • Woningbouw corporaties
  • Rechtspraak
  • Onderwijs
  • Logistiek en transport

Benieuwd naar de uitkomsten van een Quickscan in uw organisatie? Plan een Quickscan!