Wat is het verschil?

Trainingen en coaching zijn verschillende methodes die worden ingezet om doelen te behalen. Het is belangrijk om te weten wat het verschil is tussen de twee manieren van aanpak. Bij trainingen ligt de focus op het verbreden van kennis en persoonlijke groei van een groep of individu. Bij coaching wordt er samen met een coach gezocht naar nieuwe inzichten en ligt de focus op het behalen van persoonlijke doelen.

Training

Een training heeft meestal een vast programma met als doel de vaardigheden van een deelnemer te vergroten. Deze programma’s worden aangeboden in dagdelen, dagen of zelfs weken - in sommige situaties kost het deelnemers meer tijd om nieuw gedrag aan te leren. Met terugkom-momenten wordt gereflecteerd op het toepassen van de nieuwe vaardigheden in de praktijk om vervolgens de vaardigheden verder te verfijnen.

Coaching

Bij coaching wordt de deelnemer gedurende een traject persoonlijk begeleid en ondersteund door een coach om in bepaalde situaties beter te functioneren, bijvoorbeeld:

  • Een specifieke vaardigheid aan te leren;
  • Een moeilijke taak uitvoeren;
  • Inzicht verkrijgen in eigen gedrag;
  • Adequaat handelen in moeilijke situaties;
  • Alternatieve resultaten behalen;
  • Zichzelf verder ontwikkelen.

De deelnemer staat centraal en er wordt gewerkt aan persoonlijke doelstellingen.

Heeft u vragen of specifieke trainingen of coaching? Neem contact met ons op.