Algemeen

Daar waar voorheen gereageerd werd op incidenten, ligt de nadruk steeds vaker op het vroegtijdig onderkennen van afwijkend gedrag. Met als doelstelling enerzijds het voorkomen van incidenten dan wel anderzijds behulpzaam zijn richting de welwillende en hulpzoekende klanten/bezoekers/medewerkers.

Deze ontwikkeling en methodiek wordt ook wel Profiling genoemd. Profiling is een filosofie waarbij afwijkend gedrag vroegtijdig (pro actief) wordt onderkend en waar op gepaste, communicatief vaardige en klantvriendelijk wijze wordt gereageerd. Nader onderzoek over deze methodiek heeft uitgewezen dat, buiten het feit dat deze filosofie zich uitstekend leent voor security doeleinden, ook het onderwerp hospitality positief beïnvloed. De effectiviteit van deze werkwijze wordt geoptimaliseerd bij organisatie brede invoering.

Doelstelling van de training is om de deelnemers te laten kennis maken met Profiling en ze bewust te maken van de noodzaak en voordelen van deze methodiek. De medewerkers zullen gasten, bezoekers, leveranciers etc., die afwijkend gedrag vertonen, durven aan te spreken en daar waar nodig als gastheer op te treden en hen vriendelijk op weg helpen.

De meerwaarde van dit concept voor organisaties valt op te maken uit het feit dat vroegtijdige herkenning van afwijkend gedrag een zeer positieve invloed heeft op de veiligheidssituatie en goed gastheerschap.

Wil je meer weten over profiling? Neem gerust contact op.