Algemeen

Vaak komt er in het agressieprotocol de term ‘nultolerantie’ voor en wordt er gezegd: ‘Agressie accepteren we niet’. Het lijkt een helder uitgangspunt, maar zolang het begrip ‘agressie’ niet duidelijk is omschreven, zegt de term nultolerantie niets, en weten medewerkers niet waar de grens ligt en wat de consequenties daarvan zijn. De effectieve aandacht van publieksagressie op werkvloer- en teamniveau vraagt om een voor alle medewerkers heldere norm.

Door afspraken te maken over welk gedrag wel en welk gedrag niet acceptabel is, wordt het veiligheidsprotocol van uw organisatie verbonden aan de praktijk van de medewerkers. Deze norm zorgt dat alle collega’s in vergelijkbare functies de norm respecteren en dragen. Alleen dan wordt het mogelijk om veilig, integer en professioneel met burgers/klanten te werken.

In de training wordt de link gelegd met (norm afwijkend) gedrag wat medewerkers meemaken en de organisatie-, team- en persoonlijke normen.

We beseffen dat de precieze problematiek en leerbehoefte voor iedere organisatie anders is. We komen dan ook graag bij u langs om uw specifieke (leer)vraag te bespreken zodat we een voorstel op maat kunnen schrijven voor u.

Naast advies en trainingen bieden wij diverse innovatieve opties aan voor online leren en geloven wij in de effectiviteit van de combinatie van beide (Blended Learning).

Wil je meer weten over een normstellend kader? Neem gerust contact op.