Algemeen

Interne criminaliteit kost ondernemers geld, veel geld. Naar schatting evenveel financiële schade als externe criminaliteit. Interne criminaliteit omvat strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen. Bijvoorbeeld: diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega’s.

Interne criminaliteit is financieel schadelijk en kan het vertrouwen en de sfeer op de werkvloer grondig aantasten. Interne criminaliteit wordt in het algemeen veroorzaakt door een keten van factoren; gelegenheid, interne of externe druk, rechtvaardiging, etc. Het is vaak te voorkomen één of meer van de factoren in die keten weg te nemen met daarbij eenduidig beleid en voorbeeldgedrag MKB-Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie hebben een convenant afgesloten met als doel het versterken van preventie (door de ondernemer) en repressie (meer aandacht voor opsporing en vervolging als aantoonbaar preventieve maatregelen waren genomen).

Maxxecure helpt door middel van advies, een workshop of coaching om de preventieve zaken op orde te brengen en te houden zodat de kans op fraude minder wordt en de hulp van politie indien nodig steviger wordt.

We beseffen dat de precieze problematiek en leerbehoefte voor iedere organisatie anders is. We komen dan ook graag bij u langs om uw specifieke (leer)vraag te bespreken zodat we een voorstel op maat kunnen schrijven voor u.

Wil je meer weten over het herkennen van interne Fraude? Neem gerust contact op.